Plastikkirurgi i Hässleholm AB

Om oss

Varför välja oss

Vi lägger stor vikt på relation mellan patienten och kliniken allt för att erbjuda så stor trygghet som möjligt. Vår jourtelefon är alltid öppen för alla våra patienter dygnet runt om det skulle dyka upp frågor eller oklarheter när man väl kommit hem efter operationen.

Plastikkirurgi

Personal med lång erfarenhet

Här på Plastikkirurgi Hässleholm utför vi de flesta plastikkirurgiska ingrepp såsom bröstförstoring, bröstförminskning, fettsugning, ögonplastik och bukplastik mm.

Våra plastikkirurger har många års erfarenhet inom plastikkirurgi och är båda medlemmar i Svensk Plastikkirurgisk Förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Våra narkosläkare har överläkarkompetens och samtlig operationspersonal har minst tio års erfarenhet som sjuksköterska med specialistkompetens inom operation/anestesi.

Information om estetisk plastikirurgi samt lista på medlemmar i Svensk Förening för Estetisk Plastikirurgi hittar ni på: www.sfep.se/estetisk-plastikkirurgi

Hudvård

Specialistutbildade hudterapeuter

Hudvård utförd av hudterapeuter som är specialistutbildade och med plastikkirurgens samverkan rekommenderas även efter vissa plastikkirurgiska ingrepp för vårda och behålla ett bra resultat.

Våra hudterapeuter är medlemmar i SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation).
Vi skräddarsyr behandlingen efter just era behov och ger er en behandling med bra resultat samtidigt som du får en upplevelse för kropp och själ!

Policy

GDPR och Personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen, GDPR att gälla. Den ersätter Personuppgiftslagen, Pul, i Sverige och är till för att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

Hos oss

Plastikkirurgi Hässleholm hanterar dina personuppgifter och sparar dessa i våra system. Detta gör vi för att säkerställa att din vård hos oss kan bedrivas på ett säkert och korrekt sätt.
Vi hanterar dina personuppgifter enligt den gällande patientdatalagen, denna lag är nu under översyn hos Socialdepartementet som utreder om den behöver anpassas till nya GDPR.

Så skyddar vi dina uppgifter

Dina uppgifter lagras hos oss i dels fysiska journaler som arkiveras enligt gällande lagstiftning, (ingen obehörig kan ta del av dessa) dels i vårt journalsystem på vår server. I vårt journalsystem skyddas dina uppgifter genom säker inloggning och kan bara ses av den som har behörighet, dvs den som behöver ta del av dina uppgifter för vidare behandling eller liknande.

Även all tidsbokning sker i vårt journalsystem samt även behandlingar som inte är medicinska exempelvis hudvårdsbehandlingar. Dessa uppgifter är alltså också skyddade.

Dina uppgifter kan även finnas på fakturor och andra ekonomiska transaktioner och sparas då i vår bokföring och hanteras enligt bokföringslagen.

Vi använder oss inte av någon underleverantör eller tredje part för lagring av personuppgifter utan alla personuppgifter finns lagrade hos oss.

Beträffande vårt nyhetsbrev går detta via vår hemsida och leverantör tillhandahåller denna tjänst. Eftersom att du anmält dig till nyhetsbrevet har du godkänt att vi skickar dig e-post med aktuell information från oss. Det enda som sparas där är de uppgifter du angav när du anmälde dig, din e-postadress och eventuellt namn. Dessa uppgifter är enbart för att kunna skicka dig nyhetsbrevet och varken sparas hos oss eller används till något annat. Du kan när som helst avprenumerera dig från nyhetsbrevet och då raderas dina uppgifter direkt.

Rättigheter

Du kan begära att få ett utdrag om dina uppgifter som finns lagrade hos oss. Du kan även göra en rättelse om någon uppgift är felaktig. För att begära åtkomst eller utdrag om dina uppgifter måste vi säkerställa att dessa uppgifter kommer till rätt person, därför måste vi kontrollera din identitet innan vi lämnar ut uppgifterna.

Vi sparar journaler och andra uppgifter så länge vi har skyldighet att göra detta eller så länge uppgifterna är relevanta. Således kan vissa uppgifter efter viss tid raderas.

Om du vill att uppgifter raderas hos oss så kan vi radera vissa uppgifter men eftersom vi bedriver sjukvård så finns det vissa uppgifter som vi enligt lag inte får radera.

Hantering av uppgifter

Dina personuppgifter hos oss samlas in direkt från dig samt i vissa fall från andra vårdgivare via din journal.

Ansvarig

Plastikkirurgi Hässleholm AB är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

Lämnar ut uppgifter vidare

Plastikkirurgi Hässleholm AB lämnar i vissa fall, med ditt godkännande, ut dina personuppgifter vidare till tredje part om detta krävs för att säkerställa din vård hos oss. Det kan vara till andra vårdgivare (exemplevis analys av borttaget födelsemärke), försäkringsärende eller myndighet.

Läs mer om GDPR på länken:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Cookies

kakor och hemsidan

Vår liksom många andra hemsidor använder idag cookies för att mäta trafiken på hemsidan, vilken plattform och vilken webbläsare osv man använder sig utav. Hemsidan känner även av om man besökt hemsidan tidigare. En cookie är en liten textfil som din webbläsare sparar.

Vår hemsida har ett Google Analytics-konto kopplat till sig som räknar antal besökare på hemsidan och liknande information. Inte heller här sparar vi några uppgifter om dig som besökare.

Alla dessa uppgifter såsom cookies och analysering av hemsidan är helt anonyma och innehåller inga personuppgifter. Vi sparar alltså inga uppgifter alls om dig som besöker vår hemsida. Vi har ett kontaktformulär på hemsidan som är länkat till vår epostadress och inte heller där sparar vi några uppgifter om dig som besökare.

Genom att fortsätta använda vår hemsida så samtycker du till att vi använder cookies.

Om du önskar att cookies inte används kan du stänga av dessa i din webbläsare.