Håkan Brorson

Plastikkirurg
Brief info

Ledande expert inom plastikkirurgi

Professor Håkan Brorson är en framstående specialist inom plastikkirurgi och innehar en adjungerad professur i plastikkirurgi vid Lunds universitets Institution för kliniska vetenskaper i Malmö. Med en omfattande forskning inom rekonstruktiv plastikkirurgi är Brorson en auktoritet inom sitt fält.

Utbildning och karriär:
Professor Brorsons medicinska resa började vid Lunds universitets Medicinska fakultet. Efter att ha erhållit sin amerikanska läkarexamen 1983, har han en imponerande karriär som överläkare vid plastikkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö, där han har varit verksam sedan 1989. Hans internationella erfarenhet inkluderar positioner vid välrenommerade institutioner som Children’s Hospital, Little Rock, Arkansas, USA, Beth Israel Deaconess Medical Center vid Harvard Medical School, Boston, USA och King Abdulaziz Medical City, Riyadh, Saudiarabien. Mellan 1998 och 2010 tjänstgjorde han som konsulterande överläkare vid St. Olavs Hospital i Trondheim, Norge. Han har också varit sakkunnig som expert vid utredning av nationell högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen.

Expertis och specialisering:
Professor Brorson har dedikerat en stor del av sin karriär till att utveckla och förbättra behandlingsmetoder inom plastikkirurgi, särskilt inom lymfödembehandling. Han är en mycket bred och erfaren plastikkirurg, särskilt framträdande är hans kunskaper inom området fettsugning vid lipödem och lymfödem, samt vid andra typer av fettansamlingar. Hans arbete inom detta område har inte bara erkänts nationellt utan även vida internationellt.

Akademiska och professionella utmärkelser:
Som en erkänd ledare inom sitt område, blev Brorson 2010 utnämnd till professor vid medicinska fakulteten i Buenos Aires, Argentina samt hedersprofessor 2022 vid Macquarie University, Sydney, Australien. Hans bidrag till fältet har också lett till betydande roller inom olika medicinska organisationer. Han har varit styrelsemedlem, vetenskaplig sekreterare och ordförande i Svensk plastikkirurgisk förening samt är aktiv medlem i flera andra framstående medicinska sammanslutningar. Han blev 2024 invald i American Association of Plastic Surgeons i USA som den ende medlemmen i Skandinavien.

Forskning och publiceringar:
Vidare har professor Brorson gjort avsevärda bidrag till medicinsk forskning, med ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar och kapitel i läroböcker. Hans forskning har inte bara berikat det medicinska fältet utan också bidragit till den globala kunskapsbasen inom plastikkirurgi.