Håkan Brorson

Plastikkirurg
Brief info

Håkan Brorson är specialist i ortopedi och plastikkirurgi och adjungerad professor i plastikkirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö vid Lunds universitet.

Han har en gedigen utbildning inom både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Sin grundläggande utbildning fick han vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är nu verksam som överläkare vid plastikkirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö där han arbetat sedan 1989. Han erhöll amerikansk läkarexamen 1983 och var under 2003 konsulterande plastikkirurg vid Children’s Hospital, Little Rock, Arkansas, 2005-2006 vid Beth Israel Deaconess Medical Center, Faculty of Medicine, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA och 2012 vid Department of Surgery, Division of Vascular Surgery, King Abdulaziz Medical City, National Guard of Health Affairs, Riyadh, Saudi Arabia. Mellan 1998 och 2010 var han konsulterande överläkare vid plastikkirurgiska sektionen, kirurgiska kliniken, St Olavs Hospital, Trondheim, Norge.

Han har stor erfarenhet av plastikkirurgi och har mycket aktivt arbetat för att vidareutveckla denna specialitet speciellt inom lymfödembehandling som sedan 1998 är riksspecialitet.

Professor Brorson är ofta anlitad som föreläsare och gästoperatör utomlands och 2010 blev han utnämnd till professor vid medicinska fakulteten i Buenos Aires, Argentina.

Professor Brorson har varit styrelsemedlem, vetenskaplig sekreterare och ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening 1998-2010. Han är medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och Svensk Plastikkirurgisk Förening, International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery samt Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet. Vid sidan om den svenska specialistexamen innehar han även norsk specialistkompetens som plastikkirurg.

Vid sidan om det kliniska arbetet bedriver professor Brorson forskning och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och lärobokskapitel.