Sven Tarras-Wahlberg

ÖNH kirurg
Brief info

En framstående specialist inom ÖNH

Sven Tarras-Wahlberg är överläkare med en framträdande roll på ÖNH-kliniken i Kristianstad där han verkar som specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar. Hans expertis sträcker sig särskilt inom det onkoplastikkirurgiska området, där han utför operativa behandlingar av tumörer i ansiktet där man även måste eftersträva både estetik och funktion.

Utbildning och karriär:
Tarras-Wahlbergs akademiska resa började med att han erhöll sin läkarexamen från Köpenhamns Universitet 2011, följt av sin legitimation som läkare 2013. Genom åren har han också etablerat sig som en respekterad föreläsare, särskilt inom området ÖNH-anatomi, vilket ytterligare understryker hans djupgående kunskap och engagemang för sitt fält.

Expertis och specialisering:
Inom sitt område har Tarras-Wahlberg specialiserat sig på operation av hudtumörer och hudförändringar, med en särskild färdighet i att korrigera ärr i ansiktet. Detta är en kritisk aspekt av hans arbete som bidrar till att förbättra patienters självkänsla och livskvalitet. För barn och ungdomar som lider av utstående öron erbjuder han också korrigeringar som inte bara förbättrar deras utseende utan också deras sociala och psykologiska välbefinnande.

Hans expertis omfattar även behandlingar av mjukdelar i huvud- och halsområdet, inklusive åtgärder på spottkörtlar, cystor, medfödda missbildningar, lymfkörtlar och lipom. Dessa ingrepp kräver en noggrann och skicklig hand, vilket Tarras-Wahlberg har visat genom sina många framgångsrika operationer.

Utöver sina kirurgiska kompetenser har Tarras-Wahlberg stor erfarenhet av att använda botulinumtoxin för att behandla en rad tillstånd som kronisk ensidig ansiktsförlamning, muskelspasm, ansiktsrynkor, tandgnisslan och huvudvärk. Denna mångsidighet gör honom till en värdefull resurs för patienter som söker både estetiska och terapeutiska lösningar.