Tor Svensjö

Plastikkirurg
Brief info

Erfaren Specialist inom Plastikkirurgi och Allmänkirurgi

Utbildning och karriär:
Tor är en framstående specialist inom plastikkirurgi (2009) och allmänkirurgi (2010). Han avlade sin läkarexamen vid Lunds Universitet 2001 och erhöll sin läkarlegitimation 2003. Sin plastikkirurgiska utbildning genomgick han vid SUS i Malmö och allmänkirurgi på CSK. Åren 2014-2023 var Tor Teamledare för Bröst- och Plastikenheten vid Kirurgkliniken CSK.

Professionella roller:
För närvarande tjänstgör Tor Svensjö på deltid som Överläkare på Bröst- och Plastikenheten vid Kirurgkliniken på Centralsjukhuset Kristianstad. Han har tidigare innehaft uppdrag som konsulterande plastikkirurg vid Kirurgkliniken på Falu Lasarett (2010-2013) och Österlenkirurgin vid Simrishamns Lasarett (2013-2016), I Simrishamn utförde Tor både privata och offentligt finansierade plastikkirurgiska ingrepp, ffa inom området buk och bröstplastiker efter viktnedgång (Gastric Bypass och Gastric Sleeve opererade patienter).

Forskning och vetenskapliga bidrag:
Tor har en stark forskningsbakgrund, vilket inkluderar en avhandling om sårläkning från 2001. En stor del av hans forskningsarbete utfördes vid den plastikkirurgiska kliniken vid Brigham and Women's Hospital Harvard Medical School, Boston, USA. Han har författat flera vetenskapliga arbeten och bokkapitel samt deltagit i kirurgiska kongresser, både inom och utanför Sverige. Tor är också biträdande handledare till 2 forskningsgsprojekt inom plastikkirurgi av bröst och cancerdrabbade bröst.

Specialuppdrag och medlemskap:
Dr. Svensjö har även tjänstgjort för socialstyrelsen, där han deltog i rikssjukvårdsutredningen om brännskadevård (2007) och bidrog till utarbetandet av de nationella riktlinjerna för bröstrekonstruktioner (2014). Tor satt under åren 2019-23 i styrelsen för SFFB (Svensk förening för Bröstkirurgi). Han är medlem i styrgruppen för BRIMP (Bröstimplantatsregistret) och är medlem i flera professionella organisationer såsom Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF), Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP), SFFB och Svensk Kirurgisk Förening (SKF).