Behandling av ytliga blodkärl i ansiktet

Ljuset absorberas av hemoglobin i blodkärlen, vilket orsakar värme och koagulation av kärlen. Detta används för att behandla ytliga blodkärl i ansiktet. Resultaten kan variera beroende på ditt tillstånd och antalet behandlingar, men vanligtvis ses en minskning av synliga blodkärl och rodnad. Ljusbehandling av ytliga blodkärl med IPL är en säker och effektiv metod för att minska synliga blodkärl och förbättra hudens utseende med minimala biverkningar.  

Hur fungerar behandlingen av ytliga blodkärl i ansiktet med IPL?

Vid behandling av ytliga blodkärl absorberar laserljuset hemoglobin i blodkärlen, vilket genererar värme och leder till koagulation av kärlen. Detta resulterar i att de ytliga blodkärlen behandlas effektivt.

Hur varierar resultaten av behandlingen?

Resultaten kan variera beroende på patientens individuella tillstånd och antalet behandlingar. Generellt sett ses vanligtvis en minskning av synliga och tydliga blodkärl och rodnad efter en serie behandlingar.

Hur många behandlingar krävs för att uppnå önskade resultat?

Antalet behandlingar som krävs varierar beroende på faktorer som ditt tillstånd och svårighetsgraden av kärnproblemen. En serie behandlingar kan behövas för att uppnå önskade resultat.

Finns det några biverkningar med behandlingen?

Vanliga biverkningar kan inkludera tillfällig rodnad, svullnad eller ömhet i det behandlade området.

Vem är lämplig kandidat för behandling av ytliga blodkärl med IPL?

De flesta personer med ytliga blodkärl kan vara lämpliga kandidater för behandling med IPL. Det är viktigt att diskutera dina förväntningar och eventuella medicinska förhållanden med oss för att kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Hur lång tid tar varje behandlingssession?

Längden på varje behandlingssession varierar beroende på storleken och antalet blodkärl som ska behandlas. Vanligtvis tar varje session mellan 15 minuter till en timme.

Hur kan jag förbereda mig för behandlingen?

Innan behandlingen är det viktigt att du undviker exponering för solen och att du använder solskydd för att minimera risken för komplikationer. Vi på Plastikkirurgen i Hässleholm hjälper dig med specifika instruktioner för förberedelser inför behandlingen.

IPL-behandling mot ytliga blodkärl i ansiktet

Konsultation: Du genomgår alltid en konsultation med vår hudterapeut eller undersköterska för att bedöma det aktuella kärlproblemet. Här går vi igenom din medicinska historia och fastställa behandlingsmål och förväntningar.

Förberedelse: Området som ska behandlas rengörs noggrant. I vissa fall kan det vara nödvändigt att undvika användning av blodförtunnande mediciner under en viss tid före behandlingen för att minimera risken för blåmärken eller andra komplikationer.

Behandling: Under behandlingen riktas IPL mot de synliga blodkärlen eller kärlen som ska behandlas. Laserljuset absorberas av hemoglobin i blodkärlen, vilket orsakar värme och sammandragning eller förstörelse av kärlen utan att skada omgivande hud.

Eftervård: Efter behandlingen kan du uppleva mild rodnad, svullnad eller blåmärken i det behandlade området, vilket vanligtvis försvinner inom några timmar till några dagar. Det är viktigt att du undviker starkt solljus och använder solskyddskräm för att skydda huden efter behandlingen.

Biverkningar och symtom: Tillfällig rodnad, svullnad eller blåmärken: Direkt efter behandlingen kan det behandlade området vara rött, svullet eller visa blåmärken under en kort tid. Dessa symtom är vanligtvis milda och försvinner vanligtvis inom några timmar till några dagar.

Tillfällig ömhet eller stickningar: Vissa patienter kan uppleva mild ömhet eller stickningar i det behandlade området under en kort tid efter behandlingen. Detta är normalt och avtar vanligtvis inom kort tid.

Hyperpigmentering eller hypopigmentering: Det kan förekomma förändringar i hudfärgen i det behandlade området, där huden kan bli mörkare (hyperpigmentering) eller ljusare (hypopigmentering) än normalt. Dessa förändringar är vanligtvis tillfälliga.

Sveda eller brännande känsla: Vissa patienter kan uppleva en känsla av sveda eller brännande i det behandlade området under en kort tid efter behandlingen. Detta är normalt och avtar vanligtvis inom kort tid.

Förväntade resultat: Efter en serie behandlingar kan du förvänta dig en minskning av synliga och ytliga blodkärl.

Resultaten varierar beroende på ditt tillstånd och antalet behandlingar, men vanligtvis ses en förbättring av hudens utseende och minskad synlighet av dina blodkärl.