Plastikkirurgi i Hässleholm AB

Bröstförminskning / Bröstlyft

Vi börjar alltid med en konsultation innan en bröstförminskning. På konsultationen kommer du att informeras om hur operationen går till, hur operationsärren och utseendet på dessa kommer att bli.

Bestående komplikationer som kan inträffa

Risken för bestående komplikationer vid bröstlyft är liten. Men det finns en ökad risk om kvinnan är rökare vid sårläkningen. Det värsta som då kan hända är en störd blodcirkulation med risk för att bröstvårtan skall gå i nekros (vävnadsdöd).

Infektionrisk vid bröstförminskning

Infektionsrisk finns alltid vid alla kirurgiska ingrepp. Vi förebygger detta genom att ge antibiotika på kliniken innan operationen påbörjas.

Nedsatt känsel eller känselbortfall vid bröstförminskning

Det är vanligt med ett känselbortfall efter en bröstförminskning eller ett bröstlyft. I många fall kommer känseln tillbaka, men många får en sämre känsel i själva bröstvårtan som kan bli bestående. Detta är viktigt att känna till innan du bestämmer dig för en operation.

Amningsförmåga efter operation

Amningsförmågan kan påverkas i någon omfattning.

Blödning

Risken för att en blödning skall tillstöta efter operation finns alltid, men med noga blodstillning under operationen är risken inte särskilt stor.

Ärr

Ärr kommer alltid att finnas kvar men dessa varierar från person till person. I de flesta fall kommer ärret med tiden att blekna och smälta in i omgivande vävnad.

Asymmetri

Nästan alla kvinnobröst är olika stora. Även efter en bröstförminskning eller ett bröstlyft kan en viss asymmetri förekomma och minimala avvikelser i storlek och utseende får betraktas som normala.

Bedövning

Ingreppet görs under helnarkos. Ingreppet är smärtfritt och upplevs utan obehag.

Operationen

Flera metoder kan användas för att förminska eller lyfta brösten. De flesta av dessa kräver att bröstvårtan flyttas upp. Detta innebär att så gott som alla metoder medför ärr runt bröstvårtan. Med de flesta tekniker som används idag blir det också ett upp och nedvänt T-format ärr från bröstvårtan och ner på den undre delen av bröstet. Detta ärr sträcker sig från bröstvårtan och till fåran under bröstet och dels utmed fåran under bröstet. För att få bröstvårtorna symmetriskt rätt använder plastikkirurgen ett måttband och ritar med en märkpenna på bröstet med speciella mallar till hjälp.

Återbesök

Du kommer på återbesök en vecka efter operationen då en del av stygnen borttages. Resterande stygn försvinner av sig själv. Tre till fyra månader efter operationen kallas du tillbaka för slutkontroll hos den läkare som utfört operationen.

Före/efter bilder