Bröstförminskning

Bröstförminskning, medicinskt känd som bröstreduktionplastik, är en kirurgisk procedur som syftar till att minska storleken och tyngden av stora bröst. Denna operation kan vara en lösning för kvinnor som upplever fysisk och psykisk obehag orsakat av överdimensionerade bröst. Vår klinik är specialiserad på bröstförminskningskirurgi och erbjuder en skräddarsydd behandling för varje patient, med fokus på säkerhet, komfort och estetiska resultat.

Varför bröstförminskning? 

Kvinnor med stora bröst kan uppleva en rad besvär, såsom nack- och ryggsmärtor, hudirritation och eksem i bröstveckan, problem med hållningen  och svårigheter med fysiska aktiviteter. Dessutom kan stora bröst leda till psykisk lidande, självkänslaproblem och svårigheter att hitta passande kläder. Bröstförminskning syftar till att lindra dessa besvär genom att ta bort fett, körtelvävnad och hud från brösten.

Teknik

Bröstförminskning genomförs under generell anestesi och tar oftast omkring två timmar. Beroende på bröstens form och storlek kan olika tekniker tillämpas, men de mest frekventa metoderna omfattar:

Ankarsnitt (inverterat T-snitt): Detta innebär tre incisioner: ett runt areolan, ett vertikalt från areolan ner till där bröstet möter bröstkorgen, och ett längs med bröstkorgens veck.

Vertikalt incision: Detta förfarande kräver två incisioner: en runt areolan och en vertikalt ner till bröstvecket. Denna metod används mer sällan för minskning och är oftare förekommande vid lättare lyft av bröstet.

Fettsugning: Används för att ta bort fett från bröstets ytterområden.

När överflödig vävnad har tagits bort, återpositioneras areolan och bröstvårtan till en mer estetiskt tilltalande och yngre position. Vårt mål är att uppnå ett naturligt och välbalanserat utseende.

Vem är bäst lämpad för en bröstförminskning?

Bröstförminskning är en operation som erbjuder flera fördelar för de som är bäst lämpade för ingreppet. Personer som upplever fysisk obehag på grund av storleken på sina bröst kan finna betydande lättnad genom denna operation. Den bidrar till minskning av rygg- och nacksmärtor och öppnar upp för bättre möjligheter att delta i olika fysiska aktiviteter, vilket kan vara begränsat för dem med större byst. Utöver det fysiska välbefinnandet medför bröstförminskning även estetiska förbättringar. Operationen skapar en mer proportionerlig kroppsprofil, vilket gör det lättare att hitta kläder som passar och känna sig bekväm i sin egen kropp. Dessutom bidrar en mer harmonisk kroppsform till en förbättrad självkänsla och självbild, vilket är psykologiskt gynnsamt. Sammantaget erbjuder bröstförminskning inte bara en lösning på fysiska besvär utan också en väg till ökat psykologiskt välbefinnande och livskvalitet.

Komplikationer och biverkningar

Liksom alla kirurgiska procedurer medför bröstminskning vissa risker, som tenderar att öka i takt med ingreppets omfattning. Faktorer såsom övervikt, rökvanor, alkoholkonsumtion och diabetes kan förhöja dessa risker. Det är möjligt för dig som patient att påverka dessa faktorer för att optimera ditt hälsotillstånd inför operationen. Möjliga komplikationer inkluderar blödningar, infektioner, omfattande ärrbildning, kronisk smärta och i sällsynta fall hudnekros. Det är även viktigt att vara medveten om att operationen kan medföra förändrad känslighet i bröst och bröstvårtor, att brösten inte blir helt identiska efteråt, att mindre skillnader mellan brösten är oundvikliga, och att ärrbildningen är bestående, även om ärr ofta bleknar över tid. Vi vidtar omfattande förberedelser för att minimera dessa risker och säkerställer att du får utförlig information om alla aspekter av proceduren.

Fördelarna med bröstförminskning

Fysisk lättnad: Minskning av rygg- och nacksmärtor samt bättre möjligheter att engagera sig i fysiska aktiviteter.

Estetisk förbättring: Skapar en mer proportionerlig kroppsprofil och underlättar valet av klädsel.

Psykologiskt välbefinnande: Förbättrad självkänsla och självbild.

Konsultation och planering

När man söker vård för en bröstförminskning inleder man med en noggrann konsultation hos en plastikkirurg. Under detta möte diskuterar vi dina önskemål, förväntningar och eventuella medicinska frågor. Vi genomför en fysisk undersökning och tar hänsyn till faktorer som din kroppsbyggnad, bröstens storlek och form, samt hudens kvalitet. Denna information hjälper oss att skapa en individuellt anpassad operationsplan.

Kirurgisk Teknik

Bröstförminskning utförs under full sövningoch varar vanligtvis kring två timmar. Teknikerna som används kan variera beroende på bröstens storlek och form, men de vanligaste metoderna inkluderar:

Ankarsnitt: Innefattar tre snitt: runt bröstvårtan, vertikalt ner från bröstvårtan till bröstvecket, och längs bröstvecket.

Vertikalt snitt: Innefattar två snitt: runt bröstvårtan och vertikalt ner till bröstvecket. Används ganska sällan vid förminskning och är vanligare vid mindre bröstlyft.

Fettsugning: Kan användas för att avlägsna fettvävnad, särskilt vid bröstens ytterkant.

Efter att överskottsvävnad har avlägsnats, ompositioneras bröstvårtan och vårtgården till en högre och mer ungdomlig position. Vi fokuserar på att skapa ett naturligt och symmetriskt utseende.

Återhämtning och eftervård efter en bröstförminskning 

Efter operationen kan du förvänta dig en återhämtningsperiod på cirka två veckor. Det är normalt att känna smärta och svullnad, vilket kan kontrolleras med smärtstillande medel. Vi rekommenderar att du undviker tunga lyft och intensiv fysisk aktivitet under de första veckorna. Fullständig läkning och slutgiltigt resultat kan ta flera månader. Svullnad kan hänga kvar i upp till ett halvår, men det mesta försvinner den första månaden.

Risker och komplikationer

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det risker med bröstförminskning. Ju mer omfattande bröstreduktionen är, desto större är riskerna. Övervikt, rökning, alkohol och diabetes ökar riskerna och det är saker som du som patient i viss mån kan påverka för att vara i så bra form för operation som möjligt. Komplikationer som kan inträffa är blödning, infektion, överdriven ärrbildning, kroniska smärttillstånd och i värsta fall hudnekros. Andra saker som man skall känna till, men som inte räknas som komplikationer, är att det sker förändringar i bröstets och bröstvårtans känslighet efter operationen, brösten blir aldrig exakt lika, mindre skillnader mellan brösten kommer alltid att finnas, och ärren som man skapar är permanenta även om de ofta bleknar med tiden. Vi vidtar noggranna åtgärder för att minimera dessa risker och försäkrar att du är fullständigt informerad om alla aspekter av ingreppet.

Bröstförminskning kan vara en livsförändrande operation som erbjuder betydande fysiska och psykologiska fördelar. Vårt engagemang är att erbjuda en säker och bekväm upplevelse samtidigt som vi strävar efter de bästa möjliga estetiska resultaten. Om du överväger bröstförminskning, boka en konsultation med oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål.