Bröstförstoring med implantat

Det finns i dag två vetenskapliga och väl beprövade sätt att göra bröstförstoring på. Det ena sättet är att placera bröstimplantat framför bröstmuskeln. Det andra sättet är att placera bröstimplantatet djupare under muskeln.

Alla bröstimplantat som används vid bröstförstoring idag har ett hölje av fast silikonplast, som antingen har en slät eller knottrig yta. Fyllnadsmaterialet i ett implantat kan bestå av silikongel (en trögflytande, klibbig, transparent massa), fast silikon eller koksaltlösning. När du gör en bröstförstoring hos oss använder vi enbart silikongel (geléhallon).

Vi använder enbart implantat från Mentor. Läs mer om Mentors implantat.
Se även Mentors Garantiplan som lämnar livstids garanti på sina implantat vid ruptur samt upp till 1000€ ekonomisk hjälp för operationskostnad i 10 år
I de fall en kapselkontraktur (tjock ärrbildning) skulle uppstå inom ett år efter ingreppet, står vi på kliniken för den kostnaden.

Denna klinik är ansluten till det nationella kvalitetsregistret BRIMP för registrering av bröstimplantat. Klicka här för att läsa mer.

Silikonimplantat

Vi använder oss enbart av silikonimplantat.

 

Det klassiska silikonimplantatet har ett innehåll av en trögflytande silikongel. Den senaste utvecklingen har lett fram till en ny form av silikongel som inte är flytande utan fast. Man brukar säga att denna silikongel är mjuk som ett ”geléhallon” i sin konsistens.

Fördelen med silikonimplantat är att silikongelen inte kan rinna ut om det skulle bli en spricka i det. Andra fördelar är att det inte uppstår några veckbildningar, att det är formstabilt och att det framställts i en mer naturlig form än andra bröstimplantat.
Nackdelen med det fasta silikonimplantatet är att det är mycket dyrare att framställa jämfört med andra silikonimplantat.

Hur länge kan man ha ett implantat?

Koksaltimplantaten kan visa vissa utmattningstecken i silikonhöljet efter ca 10-20 år. Det går då hål på implantaten och koksaltet läcker ut.

Den nya typen av icke-flytande silikongel stannar kvar i bröstet, även om det uppstår en spricka i implantatet.

Nackdelar att känna till innan du bestämmer dig för ett bröstimplantat

Två bröst är aldrig exakt lika stora. Orsaken till detta beror antingen på att bröstvävnaden är olika stor eller på bröstkorgens eller bröstmuskelns form. Dessa skillnader finns kvar även efter operationen. Även när protesen läker kan detta ge en viss sidoskillnad, t.ex. kan den ena protesen sitta något högre än den andra. På undersidan av bröstet kan man ibland känna av proteskanten. Detta brukar inte vara till bekymmer eftersom det inte syns. Ärrläkningen är mycket individuell och varierar från fall till fall. Inga garantier kan lämnas angående ärrets utseende efter operationen.

Komplikationer och risker

Blödning kan förekomma även om det är ovanligt. Skulle det mot förmodan uppstå en blödning, kan det vara nödvändigt att åter öppna operationsområdet för att stoppa denna.

Den första tiden efter en bröstförstoring kan dina bröst kännas stela och svullna, men detta förändras successivt.

Kapselkontraktur (ärrvävnad runt protesen) som tidigare var ett av de största problemen inom bröstförstoringskirurgin, har reducerats kraftigt tack vare de knottriga (textuerad) proteser som används idag (ca 10% drabbas).

Risken för infektion är mycket liten efter en bröstförstoringsplastik. Infektionen förebygger vi med antibiotika på kliniken, strax före behandlingen. Skulle infektionen uppkomma trots profylax, får man i vissa fall plocka ut implantatet. Om det uppstår en knasterkänsla i vävnaden runt bröstet efter operationen har luft kommit in i vävnaden. Denna försvinner med tiden av sig själv.

Känselbortfall innebär att beröringskänslan på brösten blir sämre. Detta beror på att plastikkirurgen under behandlingen drar i de känselnerver som går till bröstvårtan och brösthuden för att göra plats åt implantatet. Detta känselbortfall kommer normalt tillbaka efter ett par månader. Enstaka patienter kan dock i vissa fall få en bestående känselnedsättning i delar av bröstet.

Bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcellslymfom, BIA-ALCL, är ett sällsynt T-cellslymfom som kan uppkomma lång tid (år–decennier) efter implantation av framför allt texturerade (knottriga) bröstimplantat. Det vanligaste symtomet är bröstsvullnad på grund av seromvätska runt implantatet, men även förhårdnader eller resistenser förekommer. Patienter med tydlig bröstsvullnad mer än ett år efter implantatoperation ska utredas med ultraljudsundersökning och aspiration av seromvätska.
Det pågår mycket forskning på detta området just nu men risken att drabbas av sjukdomen bedöms som mycket liten enligt dagens statistik.

Mammografi och bröstundersökningar går att utföra även efter bröstförstoring. Om implantatet ligger framför bröstmuskeln kan det ibland vara svårt att bedöma. I de fall då det finns tveksamheter med bedömningen, kan undersökningen genomföras med MRT (magnetresonanskamera). En annan komplikation kan vara att implantatet kan komma för högt upp eller se asymmetriskt ut. Detta kan korrigeras när vävnaderna är färdigläkta, av den plastikkirurg som genomfört behandlingen, utan extra kostnad.

Amning fungerar lika bra efter en bröstförstoring.

Asymmetri hos brösten kan förekomma efter operationen. Minimala avvikelser i bröstens storlek och utseende får man betrakta som normalt. Stora avvikelser skall inte förekomma. De flesta kvinnor har redan innan operationen en viss asymmetri i sina bröst.

Förbandet. Det ca tre cm långa snittet som läggs för att lägga in protesen sys med stygn som ej syns och tejpas med hudfärgad kirurgisk tejp. Som kompression används en kompressions-BH, som skall användas i 6 veckor efter operationen.

Återbesök sker 7-14 dagar efter ingreppet för inspektion och borttagning av eventuell suturtråd.

Är silikon farligt?

Silikon har använts för medicinskt bruk i mer än 50 år och materialet har visat sig vara vävnadsvänligt, mjukt och följsamt. Vid kontakt med människokroppen ger silikon en mycket ringa vävnadsreaktion, till skillnad från flertalet andra ämnen.

Silikon är till viss del uppbyggt av grundämnet kisel som är ett av jordens vanligaste grundämnen.

Via dricksvattnet får varje individ årligen i sig 1-2 gram silikon. Ämnet förekommer även i kosmetikaindustrin som ingrediens i läppglans och vissa krämer samt i födoämnen, förpackningar i livsmedelsindustrin mm.

Det har debatterats mycket om silikon och dess skadeverkningar på senare år. Det finns dock inga vetenskapliga dokumentationer som tyder på eller styrker att silikon skulle ha några skadeverkningar för människan. Det finns heller inga medicinska undersökningar eller provtagningar som bevisar att silikon skulle vara orsak till något sjukligt.

Även om silikon i sig inte är farligt så vill vi upplysa om risken för BIA-ALCL och dess koppling till silikonimplantat, läs mer om detta under rubriken komplikationer och risker.

Placering av implantat

Vid en bröstförstoring placeras implantaten antingen under bröstmuskeln (submuskulärt)  eller framför bröstmuskeln (subglandulärt).

Submuskulär placering kan minska riskerna för att implantaten kan kännas genom huden och hjälpa till att minska riskerna för att ärrvävnaden förhårdnad runt implantaten. Det gör det också enklare att undersöka bröstet i ett mammogram. Eventuella nackdelar med den här placeringen är att själva ingreppet och återhämtningen tar längre tid.

Subglandulär placering kan göra förstoringsingreppet kortare och minska återhämtningstiden. En eventuell nackdel är att implantatets kanter vara mer synliga under huden. Undersökning i ett mammogram kan också vara svårare när implantaten är subglandulärt placerade.

Incisioner

Det finns tre vanliga ställen att lägga snittet vid bröstförstoring: under armen (axillärt), runt bröstvårtan (periareolärt) eller i vecket under bröstet (inframammärt).

På er konsultation förklarar plastikkirurgen mer ingående varje snittalternativ och placeringen av implantat.

Före/efter bilder