Bröstlyft

Bröstlyft, eller mastopexi som det benämns med medicinska termer, är en kirurgisk procedur som syftar till att återställa och förbättra bröstens form och position. Denna operation är idealisk för kvinnor som upplever att deras bröst har förlorat sin ungdomliga form och elasticitet, vilket kan bero på faktorer som graviditet, amning, viktfluktuationer och normalt åldrande. På vår klinik erbjuder vi bröstlyftsoperationer som anpassas individuellt för att uppnå naturliga och estetiskt tilltalande resultat.

Varför bröstlyft? 

Med tiden kan brösten förlora sin ursprungliga form och börja hänga. Detta kan påverka kvinnans självbild och självkänsla. Rent medicinska besvär förekommer också exempelvis irritation och eksem i bröstveckan. Bröstlyft syftar till att korrigera dessa förändringar genom att ta bort överflödig hud och ompositionera bröstvävnaden, vilket ger en mer ungdomlig och upplyft form på bröstet.

”Teknik”

Vem är bäst lämpad för ett bröstlyft?

Ett bröstlyft är en operation som visat sig vara idealisk för kvinnor vars bröst har mist sin ungdomliga form och spänst. Denna förändring kan ofta härledas till faktorer som graviditet, amning, viktfluktuationer samt det naturliga åldrandet. På vår klinik strävar vi efter att erbjuda skräddarsydda bröstlyftsoperationer som syftar till att åstadkomma både naturliga och estetiskt tillfredsställande resultat. Genom att välja denna procedur kan kvinnor uppleva en rad fördelar som omfattar en förbättrad bröstform, där brösten inte bara ser mer sammanhängande ut utan även återfår en mer ungdomlig profil. Dessutom kan operationen bidra till ökad komfort genom att minska hudirritation och det fysiska obehaget som ofta följer med hängande bröst. Estetiska förbättringar är en annan viktig fördel, vilket underlättar för kvinnor att bära ett brett urval av kläder och underkläder med nytt självförtroende. Inte minst, bidrar ett lyckat bröstlyft till psykologiskt välbefinnande genom att stärka kvinnans självförtroende och främja en positiv kroppsuppfattning.

Komplikationer och biverkningar

Precis som med andra kirurgiska ingrepp medför bröstlyft vissa risker, och de tenderar att öka med ingreppets omfattning. Faktorer som övervikt, rökvanor, alkoholkonsumtion och diabetes kan förhöja dessa risker. Det är därför viktigt att du som patient vidtar åtgärder för att förbättra din hälsa inför operationen. Bland de möjliga komplikationerna finns blödningar, infektioner, omfattande ärrbildning, långvariga smärtor och i sällsynta fall hudnekros. Det är även viktigt att vara medveten om att bröstlyft kan medföra förändringar i känsligheten hos bröst och bröstvårtor. Det är också vanligt att brösten inte blir helt identiska efter operationen; mindre skillnader mellan dem är normalt och de ärr som bildas är permanenta, även om de med tiden ofta bleknar. Vi vid vår klinik tar noggranna försiktighetsåtgärder för att minimera dessa risker och säkerställer att du är väl informerad om alla aspekter av proceduren innan du går vidare.

Fördelar med bröstlyft

Förbättrad form: Brösten får en mer sammahållen och mer ungdomlig form.

Ökad komfort: Mindre hudirritation och fysiskt obehag från hängande bröst.

Estetisk förbättring: Möjliggör en bredare variation av klädval och underkläder.

Psykologiskt välbefinnande: Stärkt självförtroende och positiv kroppsuppfattning.

Första steget inför ett bröstlyft 

Om man har funderingar kring en bröstförminskning bör man i första hand göra en noggrann konsultation hos en plastikkirurg. Under mötet diskuterar vi dina förväntningar, genomför en fysisk undersökning och tar hänsyn till faktorer som bröstens storlek, form och hudens elasticitet. Denna information hjälper oss att utforma en personlig behandlingsplan.

Bröstlyft utförs för det mesta under narkos. Det finns flera tekniker som kan användas, beroende på dina individuella behov och bröstens tillstånd:

Cirkulärt snitt: Snitt runt areolan. Även kallad Benelliplastik. Denna kan utföras i lokalbedövning men är sällan tillräckligt för att ge ett fullgott resultat. Den utnyttjas framför allt vid mindre justeringar

Lollipop-snitt: Ett snitt runt areolan och ett vertikalt snitt ner till bröstvecket. Även kallad vertikal mastopexi.. Denna operation passar bröst där formen redan är bra, men där man vill ha vårta och vårtgård lite högre upp i en mer ungdomlig position. Har man mycket överhäng och ett stort veck under brösten är detta inte den bästa tekniken.

Ankarsnitt: Ett snitt runt areolan, vertikalt ner till bröstvecket och längs bröstvecket. Passar bröst där man har ett uttalat häng och mycket hudöverskott. Det innebär lite mer ärr i slutresultatet men en stor del av ärren i bröstvecket döljs av bröstet och syns bara när man lyfter armarna rakt upp.  Vid denna operation sparar man hela bröstet och dess volym. Bara hud tas bort. Den nedre delen av bröstet läggs bakom den övre delen av bröstet och resultatet blir att man får både bättre form och projektion på det nya bröstet. 

Under operationen avlägsnas överflödig hud, bröstvävnaden omformas och bröstvårtan och areolan flyttas till en högre position för att skapa en naturlig och symmetrisk form.

Återhämtning och eftervård efter ett bröstlyft 

Efter operationen följer en återhämtningsperiod på vanligtvis två till tre veckor. Under denna tid är det vanligt med svullnad och viss obehagskänsla, vilket hanteras med ordinerade smärtstillande medel. Det är viktigt att följa våra råd gällande vila och begränsning av fysisk aktivitet. Fullständig läkning och det slutgiltiga resultatet kan ta flera månader att uppnå.

Risker och komplikationer med bröstlyft 

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det risker med bröstlyft. Ju mer omfattande lyftet är, desto större är riskerna. Övervikt, rökning, alkohol och diabetes ökar riskerna och det är saker som du som patient i viss mån kan påverka för att vara i så bra form för operation som möjligt. Komplikationer som kan inträffa är blödning, infektion, överdriven ärrbildning, kroniska smärttillstånd och i värsta fall hudnekros. Andra saker som man skall känna till, men som inte räknas som komplikationer, är att det sker förändringar i bröstets och bröstvårtans känslighet efter operationen, brösten blir aldrig exakt lika, mindre skillnader mellan brösten kommer alltid att finnas, och ärren som man skapar är permanenta även om de ofta bleknar med tiden. Vi vidtar noggranna åtgärder för att minimera dessa risker och försäkrar att du är fullständigt informerad om alla aspekter av ingreppet.

Ett bröstlyft kan erbjuda en förnyad känsla av ungdomlighet och självförtroende. Vårt mål är att erbjuda en säker och bekväm upplevelse med fokus på dina individuella estetiska mål. Om du överväger ett bröstlyft, inbjuder vi dig att boka en konsultation för att utforska hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina önskemål.