Plastikkirurgi i Hässleholm AB

Lipödem

Liposkulptur är en vidareutveckling och en mycket förfinad teknik av fettsugning, där oönskade lokala fettansamlingar avlägsnas och där tunna kanyler används med vakuumsug. Vi behandlar även tidiga lipödem med hjälp utav  fettsugning. Läs mer om Lipödem här. Vi erbjuder två metoder, dels Tumecent Liposculpture som är den vanligaste metoden idag, dels WAL(water-jet assisted liposuction) som är en vattenassisterad fettsugning med BodyJet.

Vi använder oss enbart av säkra traditionella och väl dokumenterade fettsugningmetoder eftersom nyare metoder såsom laser-, ultraljuds- och radiofrekvensfettsugning har en högre komplikationsrisk. Det beror på att dessa metoder utvecklar värme i spetsen på fettsugningskanylen för att bryta ned och smälta fettet innan det sugs ut. Det finns därför risk för att blodcirkulationen i huden påverkas och detta kan leda till hudnekroser, dvs att huden dör. CoolSculpting är en ny metod där man använder utanpåliggande kyla för att för att påverka fettcellerna. Det finns ingen långtidsuppföljning på denna behandling och vi har valt att inte utföra den.

Teknik

Liposkulpturmetoden (supervåt teknik) som vi använder oss av kallas TumecentLiposculpture. Behandlingen sker i lokalbedövning. Metoden innebär att man sprutar in stora volymer av koksaltlösning utspädd med lokalbedövning, adrenalin (används för att reducera blödningen) och natriumbikarbonat (används för att det inte skall svida och göra ont när du får bedövningen). Lokalbedövningen (samma som tandläkarbedövning) ger en lång och effektiv smärtlindring mellan 6-10 timmar efter behandlingen.
WALmetoden med BodyJet innebär att man sprutar in koksaltlösningen i fettvävnaden med tryck som frigör fettcellerna som sedan sugs ut tillsammans med vätskan. Denna metoden används även vid fettransplantation då metoden väldigt skonsamt lossar fettcellerna så dessa får mycket högre överlevnadsgrad och kan användas för att fylla ut exempelvis bröst eller stuss.

Fördelarna med dessa metoder är många. Nedan finns några uppräknade:

  • Liposkulptur sker under lokalbedövning och ingreppet är i princip smärtfritt. Eftersom endast lokalbedövning används istället för narkos eller ryggbedövning, minskas riskerna för ytterligare komplikationer.
  • Lång smärtlindring efter ingreppet på grund av lokalbedövningen (6-10 timmar).
  • Behandlingen är poliklinisk (dagkirurgi). Du återvänder till hemmet efter ca 3-4 timmar.
  • Incisionerna som läggs för fettsugningen är endast 3-4 mm och efterlämnar obetydliga ärr efter läkning samt minimal blödning som ger mindre blåmärken än vid traditionell fettsugning.
  • Snabbare återhämtning till de normala aktiviteterna och arbetet.

Vem är bäst lämpad för liposkulptur?

I början när man startade med liposkulptur, var det patienter med idealvikt som hade lokala fettansamlingar på kroppen som var bäst lämpade för denna metod. Men alla personer som önskar bli av med fettansamlingar permanent kan behandlas med liposkulptur för att reducera lokala fettansamlingar på t.ex. mage och höfter.  Fettansamlingar på enskilda ställen kan vara svåra att banta, motionera eller träna bort. Det kan bero på ärftliga eller hormonella faktorer. Dessa områden går utmärkt att behandlas med liposkulptur.

Liposkulptur är ingen bantningsmetod eller behandling mot generell fetma.

Komplikationer och biverkningar

Liposkulptur är ett kirurgiskt ingrepp. Som vid alla operationer finns det en risk för komplikationer och b

iverkningar. Jämfört med andra lite större ingrepp är dock denna risk liten. Vad som i första hand kan förekomma är infektion, även om detta är ovanligt. Vi är mycket noga med förebyggande åtgärder och en steril teknik.

Blödningen är extremt liten med tumecent-tekniken som vi använder oss av, vilket i sin tur ger minimala blåmärken. Blåmärken kan dock förekomma och är risken är högre vid fettsugning på benen.

Svullnaden är störst den första veckan och avtar därefter successivt.

Nedsatt känsel förekommer men den kommer tillbaka ca 1-2 månader efter behandlingen.

Förhårdnader under huden uppkommer ca en vecka efter behandlingen och är en del av läkningsprocessen. Förhårdnaderna beror på ärrvävnad som bildas när fettcellerna tagits bort. Det är individuellt hur länge förhårdnaden sitter i. Vi brukar behandla dessa förhårdnader med lymfdränage med goda resultat.

Överskottshud/lös hud kan ibland vara ett problem om elasticiteten innan behandlingen är dålig. Vi har behandlat patienter som är över 70 år, där huden har dragit sig samman med bra resultat.

Sjukskrivning efter liposkulpturbehandling behövs ej.

Resultat

Efter en liposkulpturbehandling är resultaten mycket goda. Redan dagen efter behandlingen kan du märka en skillnad på området du behandlat, men tänk på att du är svullen de närmaste dagarna efter behandlingen.

Det är viktigt att du och kliniken är överens om vilket resultat man kan uppnå med ingreppet, så att du får en realistisk uppfattning om hur resultatet kommer att bli efter liposkulpturbehandlingen. Ojämnhet kan förekomma även om det är sällsynt. Om det mot förmodan skulle inträffa, kan det korrigeras (det sker naturligtvis kostnadsfritt) ca ett år efter behandlingen. Detta bestäms i samråd med doktorn på återbesöket som du kallas till 6-12 månader efter behandlingen.

Före/efter bilder