Plastikkirurgi i Hässleholm AB

Övriga behandlingar

Läppförstoring och läppkirurgi med egen vävnad

För att göra en förstoring av läpparna kan man antingen göra det på kirurgisk väg eller använda sig av en icke permanent filler.

Vi rekommenderar en fillersbehandling innan man tar beslut om detta ingrepp så man kan bilda sig en uppfattning om hur det kan komma att se ut efter ett ingrepp.

För att öka volymen i läpparna på kirurgisk väg så transplanterar man egen vävnad till läppen.

Egen vävnad som används är fett eller en bit av underhuden tillsammans med fett. Denna vävnad tas ofta från stussvecket. Operation ger en permanent utfyllnad av läpparna.

Operation med kroppseget fett utförs i lokalbedövning med sedering. Kirurgen tar då en remsa med underhud och fett från vecket under stussen och lägger in i läpparna. Svullnad och blåmärken kan sitta upptill 14 dagar efter ingreppet. Stygnen från det sk tagstället tas bort efter ca 10 dagar. På läpparna syr man med suturer som försvinner av sig själv.

Förhudsförträngning

För trång förhud, eller phimosis, innebär att förhuden 
inte fritt kan föras bakom ollonet. Hos vuxna kan detta 
tillstånd orsaka inflammation och försvåra både vid 
urinering och sexuellt umgänge.

För kort penissträng åtgärdas med en så kallad frenulumplastik.

Circumcision innebär att förhuden avlägsnas helt eller 
delvis. Beroende av problemens art görs olika åtgärder, 
det vill säga 
enbart dorsalsnitt(ett längsgående snitt över förhuden), 
circumcision eller frenulumplastik och ibland en 
kombination av de olika ingreppen.

Symtom

Smärtor vid samlag eller oförmåga att genomföra samlag. Ibland vattenkastningsproblem.