Plastikkirurgi i Hässleholm AB

Ytteröronplastik

Ytteröronens form och storlek formas av brosk som är täckt med tunn hud förutom öronsnibben som endast består av hud och underhud. Det finns många olika deformiteter av öronbrosket som kan ge dem ett avvikande utseende. Vid utstående öron är oftast en normalt förekommande broskhöjning utplanad som får öronkanten att stå längre ut från huvudet och eller i kombination med en djup ”öronskål”.

Teknik

Genom att man tunnar ut brosket får man det att böja sig bakåt på ett lämpligt ställe och på så vis återskapas den tidigare obefintliga broskhöjningen. Är öronskålen djup, kan denna samtidigt göras lägre genom att en skiva brosk tages bort. Såren förslutes med antingen resorberbara trådar som faller av av sig självt, eller stygn som plockas bort efter 7-10 dagar. Öronen packas mycket noggrant in i ett huvudförband som liknar en turban. Detta är mycket viktigt för att förhindra efterblödningar bl.a. som kan förorsaka sekundära missformningar av brosket.

Bedövning

Lokalbedövning och lugnande medel.

När bedövningen släpper efter operationen, känner man en ganska intensiv smärta. De första timmarna efter operationen kan vara ganska smärtsamma då bandaget medvetet satts stramt och kan trycka. Är smärtan alltför långvarig bör bandaget justeras.

Bandaget avlägsnas efter 6 -7 dagar och håret kan tvättas.

Öronen kan vara något missfärgade av blåmärken eller rester av dessa. Svullnaden avtar successivt och efter en månad är det mesta normaliserat. Öronen kan vara ömma under denna tid.

Komplikationer

Blödning: Även om det är mycket ovanligt kan blödning uppstå.

Infektion: Vi förebygger infektioner med att skriva ut ett recept till hemmet med antibiotika som skall tas enligt ordination av doktorn som utfört ingreppet.